Bekroond ÖKOPROFIT bedrijf

EA Elektro-Automatik breidt ecologisch engagement verder uit

Maart 2021

Regeneratieve producten en een milieuprogramma verminderen het energieverbruik en de bedrijfskosten

EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG (EA) kon in 2020 50,3 ton CO2en 90.000 kWh energie besparen, terwijl de bedrijfskosten met 35.000 euro daalden. De deelname van EA aan het samenwerkingsproject ÖKOPROFIT in het district Viersen vormde de aanzet tot een groter ecologisch engagement. “We hebben talrijke milieuprojecten uitgevoerd, besparingsmogelijkheden geïdentificeerd en onze werknemers nog meer bewust gemaakt van de problematiek van het behoud van hulpbronnen en energie-efficiëntie”, zegt Christian Kimpen, projectcoördinator voor ECOPROFIT bij EA.

ÖKOPROFIT – ÖKOlogischesProjekt Für Integrierte Umwelt-Technik – is gericht op de duurzame economische en ecologische versterking van de deelnemende organisaties en hun netwerkvorming met de stad en het district Viersen. Op 9 oktober 2019 vond in het Niederrheinisches Freilichtmuseum in Grefrath de startbijeenkomst plaats voor de tweede ECOPROFIT-ronde in het district Viersen.

Onze eigen regeneratieve producten zijn een stimulans en een benchmark

Als wereldwijd actieve, middelgrote onderneming onderzoekt, ontwikkelt, produceert en verkoopt EA hoogtechnologische apparatuur, waaronder elektronische belastingen, laboratoriumvoedingen en krachtige voedingseenheden. Moderne productiefaciliteiten en geautomatiseerde testsystemen met speciaal ontwikkelde software en hardware garanderen de hoge kwaliteit van de EA-producten, die EA tot Europa’s toonaangevende fabrikant op deze markten hebben gemaakt.

EA is met haar productengamma al actief op het gebied van het behoud van hulpbronnen en energie-efficiëntie. De apparatuur wordt gebruikt in onderzoek en ontwikkeling en in een grote verscheidenheid van industriële toepassingen in alle sectoren – van elektrochemie tot procestechnologie tot telecommunicatie, van elektromobiliteit tot brandstofceltechnologie tot wind- en zonne-energie. “Net als regeneratieve energiebronnen zijn ook onze elektronische belastingen met netregeneratie regeneratief. Tegen deze achtergrond is het voor ons zowel een stimulans als een verplichting om ook onze interne processen af te stemmen op de benchmark van energie-efficiëntie en het behoud van hulpbronnen,” zegt CEO Markus Schyboll.

Uitgebreide catalogus van maatregelen

Met de deelname aan het ÖKOPROFIT-project 2019 in Viersen zet EA haar engagement voor het milieu consequent voort. Talrijke maatregelen zijn reeds ten uitvoer gelegd:

  • de gebiedsbrede LED-verlichting, inclusief sensortechnologie in het hele bedrijfsgebouw
  • de installatie van een fotovoltaïsch systeem met een eigen productie van 99.000 kWh (eigen verbruik: 91.000 kWh, feed-in: 8.000 kWh)
  • de omschakeling van de verpakking van afleveringsbewijzen van plastic op papier
  • de installatie van een automatische schuifdeur voor de klimatologische scheiding van de inbrandruimte en de testruimte
  • de omschakeling van het wagenpark op elektrische mobiliteit
  • Maatregelen om verspilling te voorkomen en water te besparen

Workshops en tips van de milieuconsulenten

EA maakte ook gebruik van de adviesdiensten die in het kader van het ÖKOPROFIT-project werden aangeboden: “We namen deel aan workshops en profiteerden van de waardevolle tips van de ervaren milieuadviseurs van ÖKOPROIT,” zegt Jörg Grüntjes. Bovendien legde EA contacten met andere deelnemende bedrijven, leerde hun productengamma kennen en onderzocht een samenwerking.

Met een vertraging wegens corona heeft het district Viersen op 10 maart 2021 de titel “ÖKOPROFIT-Betrieb Kreis Viersen” officieel aan EA toegekend in haar eigen bedrijf. Marina Heuermann van de afdeling bedrijfsontwikkeling van de stad Viersen, als projectpartner van het district, overhandigde het milieucertificaat aan de bedrijfsleiders Markus Schyboll en Dr. Georg Bletschacher en aan de projectmanagers Christian Kimpen en Jörg Grüntjes.

Grote inzet van het personeel

“Voor ons was de deelname aan het ECOPROFIT-project beslist duurzaam”, zegt Kimpen, “onze medewerkers van administratie tot productie dragen ook vandaag nog hun ideeën aan – van bespaarde vuilniszakken door consequente afvalscheiding in de kantoren tot tijdsturing van de warmwaterbereiding in de sanitaire ruimten tot het meten van belastingscurven voor machines in de productie – deze betrokkenheid is gewoon groot en toont zich: Wij blijven een economisch en ecologisch sterk bedrijf.”

Over EA Electro-Automatic

De EA Elektro-Automatik Group (EA) is Europa’s toonaangevende fabrikant op het gebied van vermogenselektronica voor onderzoek en ontwikkeling en voor industriële toepassingen.

In het hoofdkantoor in Duitsland (Viersen in Noordrijn-Westfalen) onderzoeken, ontwikkelen en produceren meer dan 200 gekwalificeerde werknemers hoogtechnologische toestellen zoals laboratoriumvoedingen, krachtige voedingen en elektronische belastingen met en zonder netterugvoeding. Het bijzondere aan vermogenselektronica van EA is hun brede toepassingsgebied. De apparatuur wordt in diverse sectoren gebruikt – van batterij- en brandstofceltechnologie tot wind- en zonne-energie, van elektrochemie tot procestechnologie en telecommunicatie.

De resultaten en ervaringen van tientallen jaren onderzoek en ontwikkeling worden voortdurend verwerkt in nieuwe oplossingen. Geautomatiseerde testsystemen met speciaal ontwikkelde software en hardware zorgen voor de constant hoge kwaliteit van de producten. Flexibel ontworpen productieprocessen zorgen ervoor dat snel kan worden ingespeeld op veranderende eisen van de klant.

Als middelgrote onderneming is EA verantwoordelijk voor de productievestiging in Duitsland en is tegelijkertijd wereldwijd actief: het verkoopnetwerk omvat dochterondernemingen in China en de VS, verkoopkantoren in Rusland en Spanje en een uitgebreid partnernetwerk. De op waarden gebaseerde samenwerking wordt bepaald door wederzijds respect en open communicatie.

De oprichting van het bedrijf in 1974 stond in het teken van innovatie, die tot op de dag van vandaag een traditie is. Wat begon met de ontwikkeling van eenvoudige voedingseenheden, komt tot uiting in de huidige taakstelling van technologisch leiderschap. Met hooggekwalificeerde voedingssystemen voor de meest uiteenlopende toepassingen geeft EA vorm aan de toekomst van de vermogenselektronica – technologisch uitstekend, gericht op het behoud van hulpbronnen en energiebesparing, en ontworpen voor een breed scala aan toepassingen.

Perscontact:
EA Elektro-Automatik GmbH & Co KG
Tanja Kutscheidt
Presse@elektroautomatik.com

Overhandiging van oorkondes ten tijde van Corona (flnr. Christian Kimpen, Dr. Georg Bletschacher, Marina Heuermann, Markus Schyboll, Jörg Grüntjes)

EA Elektro-Automatik zal ook in de toekomst actief deelnemen aan het milieuprogramma.