Dit is hoe we de huidige situatie aanpakken

december 2020

Covid-19 heeft een stevige greep op het privé- en zakenleven en stelt alle mensen en saamhorigheden op een bijzondere proef. De gezondheid van onze gezinnen, werknemers, klanten en partners is onze hoogste prioriteit. Daarom volgen wij de richtlijnen van de verantwoordelijke autoriteiten en het Robert Koch Instituut en beperken wij direct intermenselijk contact tot het absolute minimum.

Om dit doel te bereiken, wordt de productie in Viersen sinds maart 2020 in twee afzonderlijke ploegen gedraaid om de leveringsprestaties op peil te houden. Dankzij de moderne IT-infrastructuur zijn de toegankelijkheid en de slagvaardigheid gewaarborgd. In dit verband werken veel van de administratieve medewerkers momenteel vanuit hun kantoor aan huis en zullen van daaruit voor u bereikbaar blijven via de u bekende contactgegevens, of u kunt gebruik maken van onze algemene contactmogelijkheden.

Blijf gezond!

Uw EA elektro-automaat

Maart 2020

De Corona-crisis heeft het privé-leven en het zakenleven stevig in haar greep en stelt alle mensen en alle samenwerking op de proef. Het is belangrijker dan ooit dat wij onze individuele verantwoordelijkheid op ons nemen en aldus een beslissende bijdrage leveren om de situatie te boven te komen.

De gezondheid van onze gezinnen, werknemers, klanten en partners is onze hoogste prioriteit.

Tegelijkertijd streven wij ernaar dat onze zakenpartners zaken met ons kunnen blijven doen. Wij hebben in een vroeg stadium alle passende maatregelen genomen om zo snel mogelijk te kunnen blijven optreden en leveren. Dit wordt ondersteund door een moderne en veilige IT-infrastructuur, waarmee wij toegankelijk zijn en onbeperkt kunnen handelen. In principe voldoen wij aan de eisen van de verantwoordelijke autoriteiten en het Robert Koch-Instituut en beperken wij het rechtstreekse contact tussen personen tot een absoluut minimum. Het team van EA Electro-Automatic blijft dus op volle kracht werken. Al in een vroeg stadium werden strenge preventiemaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat het Coronavirus onze processen zou aantasten.

Wij houden voortdurend toezicht op de naleving van het productie- en verkoopplan. Momenteel zijn alle bevoorradingsketens naar onze belangrijkste leveranciers beveiligd. Als gevolg van de verminderde luchttransportcapaciteit zijn er kleine logistieke problemen, maar deze hebben geen significante invloed op onze totale productiecapaciteit.

Vanaf maandag 23 maart 2020 zal de productie in Viersen in twee afzonderlijke ploegen worden gedraaid om te voorkomen dat het bedrijf volledig wordt stilgelegd mocht één ploeg ondanks alle genomen maatregelen door een geval van het Coronavirus worden getroffen. Bovendien kunnen alle administratieve medewerkers vanuit hun thuiskantoor werken en blijven zij dus voor u bereikbaar onder de u bekende contactgegevens.

Mochten er als gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus verdere wijzigingen of beperkingen in de bedrijfsvoering optreden, dan zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Zorg goed voor jezelf en blijf gezond.

Uw EA elektro-automaat

Bericht

De vertaling van deze website wordt gedaan met kunstmatige intelligentie. Wij verontschuldigen ons dan ook voor eventuele fouten of taalgebreken.
De taalalgoritmen worden voortdurend verbeterd.

Sluiten