Investeringen in de vestiging in Viersen als gevolg van de wereldwijde ontwikkeling van batterij- en waterstoftechnologie

08/12/2021

Innovatieve producten en slanke processen: EA Elektro-Automatik maakt productie en logistiek toekomstbestendig

Moderne cleanroom elektronicaproductie en ultramodern magazijn

Bij EA Elektro-Automatik (EA) past alles ideaal bij elkaar: De volgende hal is net klaar en de vraag naar de in Viersen ontwikkelde en geproduceerde hightech-apparaten voor krachtige voedingen neemt wereldwijd toe. EA gebruikt de capaciteitsuitbreiding tot ca. 21.000 m2 vloeroppervlak om alle processen in de productie en logistiek te analyseren en te reorganiseren. De leidende beginselen: stroomlijning van de operationele processen door modernisering en grotere efficiëntie, veiligstelling van de toekomst door innovatie en investeringen, zelfs en vooral in moeilijke tijden. De verplaatsingen van de afzonderlijke zones binnen de twee hallen worden tot in detail gepland en gecoördineerd, zodat de productie gewoon kan doorgaan.

De EA Elektro-Automatik Group (EA) is Europa’s toonaangevende fabrikant op het gebied van vermogenselektronica voor onderzoek en ontwikkeling en voor industriële toepassingen. Met overtuigende prestatiekenmerken en een brede waaier van toepassingen heeft EA zich gevestigd als ontwikkelingspartner voor toekomstgerichte industrieën. EA-eenheden worden dus zowel in de batterij- als in de brandstofceltechnologie gebruikt. Zij worden gebruikt in wind- en zonne-energie, elektrochemie, procestechnologie, telecommunicatie, de automobielindustrie en op vele andere toekomstgerichte toepassingsgebieden.

Meer dan 200 gekwalificeerde medewerkers zijn verheugd over de belangstelling voor “hun” producten en de verdere ontwikkeling van de vestiging in Viersen, waarmee EA een duidelijk positief signaal afgeeft in uitdagende pandemische tijden: De werkplekken zijn toekomstbestendig gemaakt, de werkprocessen gerationaliseerd en tegelijkertijd ergonomisch geoptimaliseerd. Een win-win situatie voor werknemers en EA-klanten.

De reorganisatie van de productie en de logistiek is een veeleisende taak. Concreet betekent dit voor de projectmanagers Pierre Hartmann als hoofd logistiek en Markus Stops als hoofd productie: alles wordt op de proef gesteld. In het kader van een waardestroomanalyse analyseren zij met hun teams alle materiaalstromen en optimaliseren deze voor toekomstige behoeften. Als gevolg daarvan wordt de materiaalstroom van noord naar zuid herschikt om een rechtlijnig, slank proces op te zetten van goederenontvangst via productie tot verzending.

Gedetailleerde plannen laten zien waar de afzonderlijke afdelingen en gebieden in de toekomst zullen worden ondergebracht om de werkstappen stroomopwaarts en stroomafwaarts zinvol en efficiënt met elkaar te verbinden. Voor de ultramoderne elektronicaproductie en het nieuw ontworpen magazijn, dat met extra systeemondersteuning is gepland, biedt de nieuwe hal in totaal ca. 21.000 m2. Ongeveer 14.000 m2 bestaande ruimte en 6000 m2 in de nieuwe hal, verdeeld over 3 verdiepingen, waarvan één verdieping (2.000 m2) beschikbaar is als reserve ruimte voor de volgende produktie uitbreiding.

Momenteel worden productieruimten voorbereid, toegangscontroles geïnstalleerd, elektra en verlichting aangepast, muren en deuren verplaatst. Vervolgens verhuizen de afzonderlijke produktieafdelingen stap voor stap, naar het nieuwe gebouw of naar hun nieuwe plaats in het gereorganiseerde “oude gebouw”. De verhuizingen vinden plaats tussen mei 2021 en oktober 2022, terwijl de productie wordt voortgezet. Zo geeft EA vorm aan de toekomst van de vermogenselektronica – technologisch uitmuntend, gericht op het behoud van hulpbronnen en energiebesparing, en ontworpen voor een breed scala aan toepassingen.

De nieuwe EA-hal met 6000m² extra ruimte in Viersen.

Perscontact
EA Elektro-Automatik GmbH & Co.KG
Tanja Kutscheidt
press@elektroautomatik.com

Bericht

De vertaling van deze website wordt gedaan met kunstmatige intelligentie. Wij verontschuldigen ons dan ook voor eventuele fouten of taalgebreken.
De taalalgoritmen worden voortdurend verbeterd.

Sluiten