Net regeneratie

Rendement meer dan 96

Regeneratieve belastingen

Het economisch en ecologisch zinvolle alternatief voor conventionele ladingen

De nieuwe serie elektronische DC-belastingen met energieterugwinning biedt nieuwe spannings-, stroom- en vermogenswaarden voor een breed scala van toepassingen. Deze apparaten hebben vier gangbare werkingsmodi: constante stroom, vermogen, spanning en weerstand. Bovendien biedt de op een FPGA gebaseerde regelkring extra functies, zoals een functiegenerator, die eenvoudigweg een op tabellen gebaseerde regelkring is voor het simuleren van niet-lineaire interne weerstanden. De reactietijden voor besturing via analoge of digitale interfaces zijn eveneens verbeterd dankzij de DSP-gestuurde hardware.

Meerdere ELR-9000 series units kunnen parallel werken in een master-slave configuratie, waardoor de gebruiker de loads kan gebruiken voor DUTs die hogere vermogensniveaus vereisen. Dit ingangsvermogen kan dus worden uitgebreid tot maximaal 480 kW in schakelkasten om een aanzienlijk hogere totale stroom te bereiken. Op verzoek kunnen echter nog hogere vermogens worden gerealiseerd. Het lijkt echter noch economisch zinvol, noch milieuvriendelijk om het ingangsvermogen gewoon af te voeren.

Regeneratieve belastingen bieden hier een goed alternatief. Uw AC-netaansluiting kan ook worden gebruikt als uitgang voor het regenereren van de toegevoerde DC-energie. Het rendement is 96%. Energieterugwinning maakt het mogelijk de energiekosten te verlagen en dure koelsystemen te vermijden die anders nodig zijn voor conventionele elektronische belastingen, aangezien deze de inkomende stroom omzetten in warmte.

YouTube

Door de video te laden, accepteer je het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video beladen

De voordelen van de EA-ELR productreeks met netregeneratie

Het principe van netregeneratie

De werking van een regeneratieve elektronische belasting kan gemakkelijk worden uitgelegd aan de hand van figuur 1. Laten we aannemen dat het te testen apparaat een batterijcel is die ongeveer 3KW aan energie verbruikt. Zoals te zien is in figuur 2, wordt het gelijkstroomvermogen toegevoerd aan een DC-DC-omzetter, die het vermogen conditioneert, zodat het kan worden verwerkt voor de volgende conversiefase.

De laatste fase van de conversie bestaat uit een omvormer die de DC-energie omzet in geschikte AC-energie. Daartoe moet de wisselstroom op zodanige wijze worden verwerkt dat zij overeenkomt met de respectieve spannings- en frequentieniveaus van het plaatselijke net.

Op dat moment wordt de teruggewonnen energie teruggevoerd naar het fabrieksnet en kan dan opnieuw worden gebruikt door gebruikers binnen het betrokken industrie- of fabrieksterrein (interne netterugwinning). Als de teruggewonnen energie hoger is dan de energie die door de gebruikers binnen het interne netwerk wordt verbruikt, wordt deze energie teruggevoerd naar het openbare netwerk buiten de locatie.

Het kan ook gebeuren dat de fabriek niet op het openbare net is aangesloten en de belasting bijvoorbeeld een brandstofcel test. In een dergelijk geval beperkt de ELR 9000 de teruggewonnen energie, zodat deze alleen wordt verbruikt door gebruikers binnen het eigen netwerk. Daardoor kunnen de apparaten zichzelf in een paar jaar terugverdienen, afhankelijk van het gebruik.

Afbeelding 1: Hoe netregeneratie werkt

Afbeelding 2: Het conversieproces

De elektronische gelijkstroom-belasting op het lichtnet aansluiten

Figuur 3 toont het energieterugwinningsproces. In een productielijn met hoog stroomverbruik is te zien hoe een energieterugwinningslading energie teruglevert als onderdeel van de geteste eenheid.

De pijl die van UUTS naar de ELR-belasting leidt, is aangesloten na de meter en in serie met de hoofdzekeringkast, en de teruggewonnen energie wordt teruggevoerd naar het fabrieksnet (huisnet).

Dit type aansluiting moet worden aangehouden als het apparaat als onderdeel van een continue test gebruikt moet worden. De teruggewonnen energie wordt vervolgens gebruikt in de productie, in laboratoria of zelfs in kantoorapparatuur.

Afbeelding 3: Terugwinning van energie

Veiligheidsprocedures vóór installatie en gebruik

Voordat u het toestel installeert en gebruikt, moet u de volgende veiligheidsprocedures in acht nemen. Het toestel kan een behoorlijk gewicht hebben, afhankelijk van het model. Daarom moet de voorgestelde plaats voor het toestel (tafel, kast, rek, 19″ rek) het gewicht zonder beperkingen kunnen dragen.

  • Gebruik bij gebruik van een 19″-rek rails die geschikt zijn voor de breedte van de behuizing en het gewicht van het toestel. Alvorens aan te sluiten op het elektriciteitsnet, dient u zich ervan te vergewissen dat de aansluiting is uitgevoerd zoals aangegeven op het etiket van het product. Overspanning op de netspanning kan schade aan het toestel veroorzaken.
  • Voor elektronische belastingen: Alvorens een spanningsbron op de DC-ingang aan te sluiten, dient u zich ervan te vergewissen dat de bron geen hogere spanning kan genereren dan die welke voor een bepaald model is gespecificeerd, of maatregelen te treffen die schade aan het toestel als gevolg van overspanning kunnen voorkomen.
  • Voor elektronische belastingen met energieterugwinning: alvorens het wisselstroomnet/de uitgang op een openbaar netwerk aan te sluiten, moet worden nagegaan of de werking van dit apparaat op de bestemming is toegestaan en of de installatie van bewakingshardware vereist is.

Voorbereiding en netaansluiting (AC)

De netaansluiting van een energiebesparend apparaat gebeurt via een netaansluitkabel aan de achterkant van het apparaat. Voor het aansluiten van het apparaat op het lichtnet moeten enkele belangrijke punten in acht worden genomen:

  • Aansluiting op het wisselstroomnet mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
  • De draaddoorsnede moet geschikt zijn voor de maximale ingangs-/uitgangsstroom van het apparaat (zie onderstaande tabel).
  • Zorg ervoor dat het apparaat met de hoofdschakelaar is uitgeschakeld voordat u het aansluit.
  • Controleer of alle voorschriften voor de werking en de aansluiting op het openbare netwerk in acht zijn genomen en of aan alle noodzakelijke voorwaarden is voldaan.

Units met een hoogte van 2 zijn uitgerust met een 3-polige aansluitklem (L-N-PE). Grotere eenheden hebben een 5-polige terminal (L1-L2-L3-N-PE). Afhankelijk van het nominale vermogen van het apparaat wordt de stekker aangesloten op twee of drie fasen + PE. In het geval van een aansluitkabel met een N-geleider, kan deze worden bevestigd in de vrije PIN (N) van de aansluitklem. De aansluitkabel moet gekozen worden aan de hand van het aantal aders en de doorsnede en aangesloten worden volgens de opschriften op de terminal. De onderstaande tabellen bevatten aansluitgegevens en doorsneden.

De volgende fasen zijn vereist voor de netaansluiting (Φ)

Phasen L1, L2, L3 N PE
Querschnitt Imax Querschnitt Imax Querschnitt
Nennleistung Anschusstyp [mm2] [A] [mm2] [A] [mm2]
5 kW (Nenn) bei 380/400/480 V 3~ (L1, L2, L3, PE)* ≥1,5 16 ≥1,5
3 kW (reduziert) bei 208 V 3~ (L1, L2, L3, PE)* ≥1,5 16 ≥1,5
10 kW (Nenn) bei 380/400/480 V 3~ (L1, L2, L3, PE) ≥4 28 ≥4
6 kW (reduziert) bei 208 V 3~ (L1, L2, L3, PE) ≥4 28 ≥4
15 kW (Nenn) bei 380/400/480 V 3~ (L1, L2, L3, PE) ≥4 28 ≥4
9 kW (reduziert) bei 208 V 3~ (L1, L2, L3, PE) ≥4 28 ≥4
10 kW 3~ (L1, L2, L3, PE) ≥10 40 ≥10
18 kW (reduziert) bei 208 V 3~ (L1, L2, L3, PE) ≥10 61 ≥10
30 kW (Nenn) bei 380/400/480 V 3~ (L1, L2, L3, PE) ≥10 61 ≥10
60 kW (Nenn) bei 380/400/480 V 3~ (L1, L2, L3, PE) ≥16 110 ≥16

* Anschluss von 2 Phasen L2 & L3 reicht aus

Phasen L1, L2, L3 N PE
Querschnitt Imax Querschnitt Imax Querschnitt
Nennleistung Anschusstyp [mm2] [A] [mm2] [A] [mm2]
1200 W (reduziert) bei 110/120 V 1~ (L, N, PE) ≥1 11 ≥1 11 ≥1
1500 W (Nenn) bei 208 V 2~ (L, N(L), PE)** ≥1 11 ≥1 11 ≥1
1500 W (Nenn) bei 230 / 240 V 1~ (L, N, PE) ≥1 11 ≥1 11 ≥1
1500 W (reduziert) bei 110/120 V 1~ (L, N, PE) ≥1,5 16 ≥1,5 16 ≥1,5
3000 W (Nenn) bei 208 V 2~ (L, N(L), PE)** ≥1,5 16 ≥1,5 16 ≥1,5
3000 W (Nenn) bei 230 / 240 V 1~ (L, N, PE) ≥1,5 16 ≥1,5 16 ≥1,5

** Phase 2 an N-Klemme

Tabel 1: Minimale doorsnede en maximale stroom, eenheden met hoogte > 2 U

Tabel 2: Minimale doorsnede en maximale stroom, hoogte-eenheden 2 U

Afbeelding 4: Voorbeeld van een netaansluitkabel met 4 aders

Afbeelding 5: Voorbeeldconfiguratie van een AC-kabel

Het is bekend dat hoe langer de verbindingslijn, hoe hoger de spanningsval door de lijnweerstand. Als de spanningsval te hoog is, kan de belasting een lage spanningsfout afleiden. Daarom moeten de voedingskabels zo kort mogelijk worden gehouden.