Leiding regeneratie

Efficiëntie meer dan 96

Regeneratieve belastingen

Het economisch en ecologisch zinvolle alternatief voor conventionele ladingen

De nieuwe serie elektronische DC-belastingen met energieterugwinning biedt nieuwe spannings-, stroom- en vermogenswaarden voor een breed scala van toepassingen. Deze apparaten hebben vier gangbare werkingsmodi: constante stroom, vermogen, spanning en weerstand. Bovendien biedt de op een FPGA gebaseerde regelkring extra functies, zoals een functiegenerator, die eenvoudigweg een op tabellen gebaseerde regelkring is voor het simuleren van niet-lineaire interne weerstanden. De reactietijden voor besturing via analoge of digitale interfaces zijn eveneens verbeterd dankzij de DSP-gestuurde hardware.

Meerdere ELR-9000 series units kunnen parallel werken in een master-slave configuratie, waardoor de gebruiker de loads kan gebruiken voor DUTs die hogere vermogensniveaus vereisen. Dit ingangsvermogen kan dus worden uitgebreid tot maximaal 480 kW in schakelkasten om een aanzienlijk hogere totale stroom te bereiken. Op verzoek kunnen echter nog hogere vermogens worden gerealiseerd. Het lijkt echter noch economisch zinvol, noch milieuvriendelijk om het ingangsvermogen gewoon af te voeren.

Regeneratieve belastingen bieden hier een goed alternatief. Uw AC-netaansluiting kan ook worden gebruikt als uitgang voor het regenereren van de toegevoerde DC-energie. Het rendement is 96%. Energieterugwinning maakt het mogelijk de energiekosten te verlagen en dure koelsystemen te vermijden die anders nodig zijn voor conventionele elektronische belastingen, aangezien deze de inkomende stroom omzetten in warmte.

YouTube

Door de video te laden, accepteer je het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video beladen

ELR 9000-productreeks met netvoeding

Het principe van netregeneratie

De werking van een regeneratieve elektronische belasting kan gemakkelijk worden uitgelegd aan de hand van figuur 1. Laten we aannemen dat het te testen apparaat een batterijcel is die ongeveer 3KW aan energie verbruikt. Zoals te zien is in figuur 2, wordt het gelijkstroomvermogen toegevoerd aan een DC-DC-omzetter, die het vermogen conditioneert, zodat het kan worden verwerkt voor de volgende conversiefase.

De laatste fase van de conversie bestaat uit een omvormer die de DC-energie omzet in geschikte AC-energie. Daartoe moet de wisselstroom op zodanige wijze worden verwerkt dat zij overeenkomt met de respectieve spannings- en frequentieniveaus van het plaatselijke net.

Op dat moment wordt de teruggewonnen energie teruggevoerd naar het fabrieksnet en kan dan opnieuw worden gebruikt door gebruikers binnen het betrokken industrie- of fabrieksterrein (interne netterugwinning). Als de teruggewonnen energie hoger is dan de energie die door de gebruikers binnen het interne netwerk wordt verbruikt, wordt deze energie teruggevoerd naar het openbare netwerk buiten de locatie.

Het kan ook gebeuren dat de fabriek niet op het openbare net is aangesloten en de belasting bijvoorbeeld een brandstofcel test. In een dergelijk geval beperkt de ELR 9000 de teruggewonnen energie, zodat deze alleen wordt verbruikt door gebruikers binnen het eigen netwerk. Daardoor kunnen de apparaten zichzelf in een paar jaar terugverdienen, afhankelijk van het gebruik.

Figuur 1: Hoe netregeneratie werkt

Figuur 2: Het omzettingsproces

De elektronische gelijkstroom-belasting op het lichtnet aansluiten

Figuur 3 toont het energieterugwinningsproces. In de productielijn voor hoge vermogens is een lading voor energieterugwinning te zien die wordt getest als onderdeel van de eenheid die wordt getest. De pijl die van de UUTS naar de belasting ELR 9000 leidt, wordt na de meter en in serie met de hoofdzekeringkast aangesloten, en de teruggewonnen energie wordt teruggevoerd naar het fabrieksnet (huisnet).

Een dergelijke aansluiting is absoluut noodzakelijk indien het toestel in continu-testbedrijf moet worden gebruikt. De teruggewonnen energie wordt vervolgens gebruikt in de productie, in laboratoria of zelfs in kantoorapparatuur.

Figuur 3: Terugwinning van energie uit laboratorium I

Veiligheidsprocedures vóór installatie en gebruik

Voordat u het toestel installeert en gebruikt, moet u de volgende veiligheidsprocedures in acht nemen. Het toestel kan een behoorlijk gewicht hebben, afhankelijk van het model. Daarom moet de voorgestelde plaats voor het toestel (tafel, kast, rek, 19″ rek) het gewicht zonder beperkingen kunnen dragen.

  • Gebruik bij gebruik van een 19″-rek rails die geschikt zijn voor de breedte van de behuizing en het gewicht van het toestel. Alvorens aan te sluiten op het elektriciteitsnet, dient u zich ervan te vergewissen dat de aansluiting is uitgevoerd zoals aangegeven op het etiket van het product. Overspanning op de netspanning kan schade aan het toestel veroorzaken.
  • Voor elektronische belastingen: Alvorens een spanningsbron op de DC-ingang aan te sluiten, dient u zich ervan te vergewissen dat de bron geen hogere spanning kan genereren dan die welke voor een bepaald model is gespecificeerd, of maatregelen te treffen die schade aan het toestel als gevolg van overspanning kunnen voorkomen.
  • Voor elektronische belastingen met energieterugwinning: alvorens het wisselstroomnet/de uitgang op een openbaar netwerk aan te sluiten, moet worden nagegaan of de werking van dit apparaat op de bestemming is toegestaan en of de installatie van bewakingshardware vereist is. De ELR 9000 is CE-gecertificeerd en voldoet aan de strenge normen EN 50160 en EN 60950.

Voorbereiding en netaansluiting (AC)

De netaansluiting van een energieleverende elektronische verbruiker geschiedt via de meegeleverde 4-polige of 5-polige stekker aan de achterzijde van het apparaat. Bovendien moet de bedrading van de connector ten minste 3-draads zijn of, voor sommige modellen, 4 of 5-draads met een geschikte doorsnede en lengte. Voor het aansluiten van het apparaat op het lichtnet moeten enkele belangrijke punten in acht worden genomen:

  • Aansluiting op het wisselstroomnet mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
  • De kabeldoorsnede moet geschikt zijn voor de maximale ingangs-/uitgangsstroom van het toestel (zie onderstaande tabel).
  • Voordat u de ingangsconnector aansluit, moet u ervoor zorgen dat het toestel is uitgeschakeld met de aan/uit-schakelaar.
  • Controleer of alle voorschriften voor de werking en de aansluiting op het openbare netwerk in acht zijn genomen en of aan alle noodzakelijke voorwaarden is voldaan.

Het apparaat wordt geleverd met een 4- of 5-pins stekker. Afhankelijk van het nominale vermogen van het belastingsmodel, wordt deze aangesloten op een 2Φ of 3Φ voeding, die moet worden aangesloten volgens het opschrift op de connector en de onderstaande tabel.

De volgende fasen zijn vereist voor de netaansluiting (Φ)

Inbegrepen zijn zowel ELR 9000 3U als ELR 9000 3U HP

L1L1L2L2L3L3PE
Nominaal vermogenØlmaxØlmaxØlmaxØ
5 kW1,5 mm213.2 A1,5 mm213.2 Adezelfde
10 kW2,5 mm223 A2,5 mm216 A2,5 mm223 Adezelfde
10 kW2,5 mm223 A2,5 mm223 A2,5 mm223 Adezelfde

Tabel: Vereiste fasen voor de netaansluiting van de ELR 9000 3U HP

L1L1L2L2L3L3
Nominaal vermogenØlmaxØlmaxØlmax
3100 WAWG 1416 AAWG 1416 A
6200 WAWG 1328 AAWG 1316 AAWG 1328 A
9300 WAWG 1328 AAWG 1328 AAWG 1328 A

Tabel: Maximale nominale stroom en minimale doorsnede van de ELR 9000 3U

De meegeleverde aansluitstekker is geschikt voor kabeluiteinden tot 4 mm². Het is bekend dat hoe langer de aansluitkabel is, hoe groter het spanningsverlies is ten gevolge van de kabelweerstand. Als het spanningsverlies te hoog is, zou de belasting een fout in de laagspanning kunnen afleiden. Daarom moeten de voedingskabels zo kort mogelijk worden gehouden. Figuur 5 toont een voorbeeld van een netaansluitkabel.

Afbeelding 4: Voedingsaansluitkabel van de ELR 9000 3U HP

Afbeelding 5: Voedingsaansluitkabel van de ELR 9000 3U

Bericht

De vertaling van deze website wordt gedaan met kunstmatige intelligentie. Wij verontschuldigen ons dan ook voor eventuele fouten of taalgebreken.
De taalalgoritmen worden voortdurend verbeterd.

Sluiten