Hernieuwbare energiebronnen

Vermogenselektronica voor onderzoek & ontwikkeling

LInk naar:Batterie

Batterij

LInk naar:Brennstoffzelle

Brandstofcel

LInk naar:Erneuerbare Energien

Hernieuwbaar
Energie

LInk naar:Automotive

Automotive

LInk naar:Bahntechnik

Spoorwegtechnologie

LInk naar:Luchtvaart

Luchtvaart

LInk naar:Marine & Offshore

Marine &
Offshore

LInk naar:Testautomation

Test automatisering

LInk naar:Fertigungs- und Prozessindustrie

Productie en
Procesindustrie

State of the art oplossingen

Voor milieuvriendelijke energieopwekking

Van micro-omvormers tot commerciële omvormers voor zonne-installatiecomponenten, de oplossingen gaan van slechts 250W tot maar liefst 1,92MW. Fabrikanten ontwikkelen steeds meer oplossingen die kunnen worden geïntegreerd in de hernieuwbare microgrids van de toekomst. Microgrids omvatten oplossingen van omvormers voor zonne-energie, energieopslag zoals batterijen en brandstofcellen, bidirectionele EV/PHEV-laders, windturbines tot getijdenenergie. Bedrijven en de particuliere sector werken koortsachtig aan de ontwikkeling van de volgende generatie milieuvriendelijke, schone energieoplossingen. Door de ontwikkeling van duurzame oplossingen worden de technische grenzen steeds verder verlegd. Spanningen bereiken snel 2.000 Vdc, duizenden ampères stroom, meerdere kanalen met hoog vermogen en meerdere MPPT-ingangen. Daar komen nog omvormers met een groot bereik bij die vol vermogen leveren over een breed spanningsbereik.

Met name de ontwikkeling van dit soort oplossingen vordert in een steeds hoger tempo. Wat houdt de ontwikkeling van deze geweldige oplossingen in? Kom er zelf maar achter! De productlijnen DC-voedingen, elektronische belastingen en bidirectionele voedingen van EA Elektro-Automatik hebben eigenschappen waarmee u de huidige hernieuwbare energietechnologieën effectief kunt testen. EA’s PSI-, EL-, ELR- en PSB-productreeksen kunnen tot 2000 V leveren, hebben automatische regeling en geïntegreerde arbitraire golfvorm- en functiegeneratie. Dankzij deze flexibiliteit kan de EA het vermogen maken of breken dat nodig is om omstandigheden in de praktijk te simuleren en betrouwbare en efficiënte tests uit te voeren.

Producten voor toepassingen op het gebied van hernieuwbare energie

Toepassingsoplossingen

Meerdere voedingen simuleren meerdere zonne-arrays

Commerciële omvormers voor zonne-energie werken meestal in het bereik van 30kW-1MW, met een DC-ingangsspanning van het zonnesysteem tot 1500 VDC, en wekken driefasige wisselstroom op. Bij deze vermogensniveaus is het niet praktisch om een enkele matrixingang te gebruiken. In plaats daarvan hebben commerciële omvormers meerdere ingangen voor het volgen van het maximale vermogenspunt (MPPT) die op DC/DC-niveau bij elkaar worden opgeteld voordat ze naar de DC/AC-omvormer worden gevoerd. Om dit type omvormer te testen, zou u meerdere automatische voedingen nodig hebben, één voor elke ingang, zoals aangegeven in de onderstaande figuur.

De programmeerbare voedingen van EA Elektro-Automatik hebben een vermogen van 1kW per kanaal tot 2MW per voeding. De maximale uitgangsspanning bedraagt 2000 VDC, en het aantal voedingen dat u voor deze toepassing kunt gebruiken, is onbeperkt. Bovendien kunt u elke gelijkstroomvoeding onafhankelijk programmeren om verschillende bestralingsprofielen te simuleren. Zo kunt u bijvoorbeeld aan de ene ingang van de omvormer een zonneveld in de volle zon simuleren, terwijl u aan de andere ingang een zonnepaneel kunt simuleren dat gedeeltelijk of volledig in de schaduw ligt.

EA Voordelen:
 • Uitgangsspanning tot 2000V
 • Groot bereik van uitgangsvermogen: 1 kW tot 2 MW
 • Hoge vermogensdichtheid
 • Digitale besturing
 • Lage EMC
 • Ervaring in de branche

Zonne-energiesimulatiesoftware biedt Sandia, EN50530 of aangepaste testprofielen

Het simpelweg aansluiten van een gelijkspanning op een omvormer leidt echter niet tot een rigoureuze test van de efficiëntie ervan. Om maximaal vermogen uit een zonneveld te halen, moeten MPPT-omvormers de opbrengst van het zonneveld nauwkeurig bijhouden naarmate de hoeveelheid zonlicht die op het veld valt verandert. Om na te gaan of een omvormer hiertoe in staat is, is een zonnesimulatie nodig. In de meeste gevallen zijn zowel statische als dynamische tests vereist.

Met de PSI-serie embedded functiegenerator kunt u deze tests uitvoeren. U kunt tot 4096 datapunten programmeren, zodat u eenvoudige zonne-energiecurven kunt programmeren op basis van Isc, Voc, Vmpp en Impp. In wezen controleert u de zon! Als een meer geavanceerde zonnesimulatie vereist is, kunt u eenvoudig Sandia-, EN50530- of aangepaste testprofielen instellen met de EA Power Control (EAPC)-software van EA Elektro-Automatik.

EA Voordelen:
 • Ingebouwde functiegenerator van de PSI-serie
 • Geavanceerde zonneprofielen met EA Power Control (EAPC)-software
 • Sandia, EN50530 of aangepaste testprofielen uitvoeren zonder een controle PC

Testen van batterijopslagsystemen met een batterijsimulator

Accu-opslagsystemen worden steeds gebruikelijker in zowel residentiële als commerciële zonne-installaties. De omvormers voor zonne-energie die in deze toepassingen worden gebruikt, zijn vergelijkbaar met een standaardomvormer. Maar in dit geval wordt de omvormer ook gebruikt om een accubank op te laden wanneer de zon schijnt, en dan stroom aan die accu’s te onttrekken om in het donker uitgangsvermogen te leveren. Om dit type systeem te testen, hebt u zowel een zonnesimulator als een accusimulator nodig. Om laad- en ontlaadcycli te simuleren, moet de batterijsimulator bidirectioneel zijn.

Om dit type systeem te testen, kunt u een voeding uit de EA PSI-serie gebruiken als simulator voor zonnepanelen en een voeding uit de EA PSB-serie als simulator voor batterijen. De PSB-serie is een bidirectionele, programmeerbare DC-batterijsimulator die de mogelijkheid biedt om zowel stroom te leveren als te ontvangen (2-kwadrant). De PSB levert stroom aan de omvormer wanneer stroom van de batterijen wordt gevraagd en verlaagt de stroom tijdens de laadcyclus. Door de omvormer te omringen met programmeerbare vermogenseenheden, zoals de PSI- en PSB-serie, behoudt u de volledige controle en kunt u doeltreffende en herhaalbare tests uitvoeren.

EA Voordelen:
 • Bidirectioneel
 • Hoge vermogensdichtheid
 • Batterij simulatie
 • Arbitraire golfvorm- en functiegenerator
 • Spanningsmodellen tot 2000V
 • Lage EMC
 • Ervaring in de branche
 • Plug-and-play parallelle aansluiting tot 2 MW