Onze missie

Leiderschap in technologie

Vandaag de oplossingen van morgen ontwikkelen

Innovatie heeft een traditie bij ons

Innovatie is een hoge prioriteit bij EA. De resultaten van vier decennia van onderzoek en ontwikkeling vloeien rechtstreeks in nieuwe producten. Daarbij kijken wij niet alleen naar de marktbehoeften van vandaag, maar ontwikkelen wij nu al oplossingen voor de technische uitdagingen van morgen. Dit maakt ons pioniers van nieuwe technologieën zoals:

  • de invoering van een flexibele eindtrap in laboratoriumvoedingen
  • van de netregeneratie voor elektronische belastingen
  • de ontwikkeling van intuïtieve bedieningsconcepten met behulp van TFT-kleurentouch-displays

Code of Conduct

Basisregels en beginselen van de onderneming

Deze Gedragscode geeft de belangrijkste fundamentele regels en beginselen weer die ons handelen bepalen. Het zijn bindende regels die door directie, kaderleden en medewerkers moeten worden nageleefd. Evenzo verwachten wij van al onze zakenpartners (zowel leveranciers als klanten) en hun medewerkers dat zij handelen op een manier die in overeenstemming is met
onze gedragscode. Wij zullen hen graag steunen bij hun inspanningen om aan deze verwachting te voldoen. Wij zullen echter ook passende maatregelen nemen als wij van mening zijn dat onze zakenpartners niet aan deze verwachting voldoen. Wij verwachten ook van onze zakenpartners dat zij hetzelfde doen met betrekking tot hun eigen toeleveringsketens.

De mens in beeld

EA als werkgever

Ongeveer 250 werknemers onderzoeken, ontwikkelen en produceren op een oppervlakte van 10.000 m2 in de hoofdvestiging in Viersen. De kwalificatie van onze werknemers is zeer belangrijk voor ons. Daarom investeren wij voortdurend in hun opleiding en bijscholing en steunen wij hun persoonlijke ontwikkeling. Wij behandelen elkaar met respect en onderhouden een open communicatie. Wij besteden aandacht aan een aangename werkomgeving en de best mogelijke combinatie van beroepsvereisten en plannen voor het privé-leven (evenwicht werk-privé).

Milieubeheer

Vandaag aan morgen denken

Als vooruitstrevende onderneming zien wij het als onze plicht om niet alleen economisch, maar ook ecologisch te denken en duurzaam om te gaan met de ons ter beschikking staande hulpbronnen. Respectvol omgaan met ons milieu is voor ons net zo belangrijk als het gezond bewaren ervan voor toekomstige generaties. Optimaal energiegebruik is niet alleen een kenmerk van onze producten, maar ook van onze productie. Wij vertrouwen op de modernste technologie en kwaliteitsnormen vanaf de inkomende goederen via alle productiestadia tot de eindinspectie.

Bericht

De vertaling van deze website wordt gedaan met kunstmatige intelligentie. Wij verontschuldigen ons dan ook voor eventuele fouten of taalgebreken.
De taalalgoritmen worden voortdurend verbeterd.

Sluiten