Nasza misja

Przywództwo technologiczne

Już dziś opracowujemy rozwiązania jutra

Innowacyjność ma u nas tradycję

Innowacyjność ma w EA wysoki priorytet. Wyniki czterech dekad badań i rozwoju przekładają się bezpośrednio na nowe produkty. W ten sposób nie tylko uwzględniamy dzisiejsze wymagania rynku, ale już teraz opracowujemy rozwiązania dla technicznych wyzwań jutra. Dzięki temu jesteśmy pionierami nowych technologii, takich jak:

  • wprowadzenie elastycznego stopnia wyjściowego w zasilaczach laboratoryjnych
  • regeneracja sieci zasilającej dla odbiorników elektronicznych
  • opracowanie intuicyjnych koncepcji obsługi za pomocą kolorowych wyświetlaczy dotykowych TFT

Kodeks postępowania

Podstawowe zasady i reguły

Kodeks postępowania określa podstawowe reguły i zasady, według których prowadzimy naszą działalność. Stanowi on wiążące zasady, które muszą być przestrzegane przez kierownictwo, kadrę zarządzającą i pracowników.

Podobnie oczekujemy, że wszyscy nasi partnerzy biznesowi (dostawcy i klienci) oraz ich pracownicy będą zachowywać się w sposób zgodny z naszym Kodeksem postępowania. Z przyjemnością wspieramy ich w spełnieniu tego oczekiwania. Podejmiemy jednak odpowiednie działania, jeśli odniesiemy wrażenie, że nasi partnerzy biznesowi nie spełniają tych oczekiwań. Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi będą postępować tak samo w swoich łańcuchach dostaw.

Człowiek w centrum uwagi

EA jako pracodawca

Około 350 pracowników zajmuje się badaniami, rozwojem i produkcją na powierzchni 19 000 m2 w głównym zakładzie w Viersen. Kwalifikacje naszych pracowników są dla nas bardzo ważne. Dlatego stale inwestujemy w ich szkolenia i dokształcanie oraz wspieramy ich rozwój osobisty. Traktujemy siebie nawzajem z szacunkiem i utrzymujemy otwartą komunikację. Zwracamy uwagę na przyjemne środowisko pracy i jak najlepsze pogodzenie wymagań zawodowych z planami życia prywatnego (work-life balance).

Zarządzanie środowiskiem

Myślenie o jutrze już dziś

Jako postępowe przedsiębiorstwo uważamy za swój obowiązek myśleć nie tylko ekonomicznie, ale również ekologicznie i w sposób zrównoważony korzystać z dostępnych zasobów. Traktowanie środowiska z szacunkiem jest dla nas tak samo ważne jak jego zdrowe zachowanie dla przyszłych pokoleń. Optymalne wykorzystanie energii jest nie tylko cechą naszych produktów, ale także naszej produkcji. Opieramy się na najnowocześniejszych technologiach i standardach jakościowych począwszy od przyjęcia towaru, poprzez wszystkie etapy produkcji, aż do kontroli końcowej.