Regeneracja sieci zasilającej

Sprawność ponad 96%

Obciążenia regeneracyjne

Ekonomiczna i ekologiczna alternatywa dla konwencjonalnych obciążeń

Nowa seria elektronicznych obciążeń DC z odzyskiem energii oferuje nowe wartości napięcia, prądu i mocy dla szerokiego zakresu zastosowań. Urządzenia te obejmują cztery wspólne tryby pracy: stały prąd, moc, napięcie i opór. Ponadto, obwód sterujący oparty na FPGA oferuje dodatkowe funkcje, takie jak generator funkcji, który jest po prostu obwodem sterującym opartym na tabeli do symulacji nieliniowych rezystancji wewnętrznych. Czasy reakcji przy sterowaniu przez analogowe lub cyfrowe interfejsy zostały również poprawione dzięki sprzętowi sterowanemu przez DSP.

Wiele jednostek serii ELR-9000 może pracować równolegle w konfiguracji master-slave, co pozwala użytkownikowi na wykorzystanie obciążeń do DUT, które mogą wymagać wyższych poziomów mocy. Moc wejściowa może być w ten sposób zwiększona do 480 kW w szafach sterowniczych, aby osiągnąć znacznie wyższy prąd całkowity. Jednak na życzenie klienta możliwe jest wykonanie jeszcze większych mocy. Jednakże, nie wydaje się ani ekonomicznie rozsądne, ani przyjazne dla środowiska, aby po prostu rozproszyć moc wejściową.

Dobrą alternatywę stanowią tu obciążenia regeneracyjne. Przyłącze sieciowe AC może być również wykorzystane jako wyjście do regeneracji dostarczonej energii DC. Sprawność wynosi 96%. Odzyskiwanie energii umożliwia obniżenie kosztów energii i uniknięcie drogich systemów chłodzenia, które w przeciwnym razie byłyby wymagane dla konwencjonalnych obciążeń elektronicznych, ponieważ przetwarzają one energię wejściową na ciepło.

YouTube

Wczytując film, akceptujesz politykę prywatności YouTube.
Dowiedz się więcej

Ładunek wideo

Seria produktów ELR 9000 z regeneracją sieciową

Zasada regeneracji sieci

Działanie elektronicznego obciążenia regeneracyjnego można łatwo wyjaśnić na podstawie rysunku 1. Załóżmy, że badanym urządzeniem jest ogniwo akumulatorowe pobierające około 3KW mocy. Jak widać na rysunku 2, prąd stały jest podawany do przetwornicy DC-DC, która kondycjonuje go tak, aby mógł być przetworzony do następnego etapu konwersji.

Końcowy etap konwersji składa się z falownika, który przekształca energię DC w odpowiednią energię AC. W tym celu, energia AC musi być przetwarzana w taki sposób, aby odpowiadała odpowiednim poziomom napięcia i częstotliwości lokalnej sieci.

W tym momencie odzyskana energia jest wprowadzana z powrotem do sieci zakładowej i może być ponownie wykorzystana przez użytkowników na terenie danego zakładu przemysłowego lub fabryki (odzysk z sieci wewnętrznej). Jeśli odzyskana energia jest wyższa niż ta zużywana przez użytkowników w sieci wewnętrznej, jest ona zwracana do sieci publicznej poza terenem zakładu.

Może się również zdarzyć, że zakład nie jest podłączony do publicznej sieci energetycznej, a obciążenie testuje np. ogniwo paliwowe. W takim przypadku ELR 9000 ogranicza odzyskaną energię tak, aby była ona zużywana tylko przez użytkowników w obrębie sieci wewnętrznej. W rezultacie urządzenia mogą się zwrócić w ciągu kilku lat, w zależności od użytkowania.

Rysunek 1: Jak działa regeneracja sieci

Rysunek 2: Proces konwersji

Podłączenie elektronicznego obciążenia DC do sieci zasilającej

Rysunek 3 przedstawia proces odzyskiwania energii. Na linii produkcyjnej wysokiej mocy można zobaczyć ładunek odzyskujący energię, który jest testowany jako część testowanego urządzenia. Strzałka prowadząca od UUTS do obciążenia ELR 9000 jest podłączona za licznikiem i szeregowo z główną skrzynką bezpiecznikową, a odzyskana energia jest oddawana do sieci zakładowej (domowej).

Takie połączenie jest absolutnie konieczne, jeśli urządzenie ma być używane w ciągłej pracy testowej. Odzyskana energia jest następnie wykorzystywana w produkcji, laboratoriach, a nawet urządzeniach biurowych.

Rysunek 3: Odzysk energii z laboratorium I

Procedury bezpieczeństwa przed montażem i użytkowaniem

Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia należy przestrzegać kilku poniższych procedur bezpieczeństwa. Urządzenie może mieć znaczną wagę, w zależności od modelu. Dlatego proponowana lokalizacja urządzenia (stół, szafa, półka, stojak 19″) musi być w stanie utrzymać ciężar bez ograniczeń.

  • W przypadku korzystania z szafy Rack 19″ należy użyć szyn odpowiednich do szerokości obudowy i ciężaru urządzenia. Przed podłączeniem do sieci zasilającej należy upewnić się, że podłączenie zostało wykonane zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie produktu. Przepięcie na napięciu sieciowym może spowodować uszkodzenie urządzenia.
  • W przypadku obciążeń elektronicznych: Przed podłączeniem źródła napięcia do wejścia DC upewnij się, że źródło nie może generować napięcia wyższego niż określone dla danego modelu lub zainstaluj środki, które mogą zapobiec uszkodzeniu urządzenia z powodu przepięcia.
  • W przypadku obciążeń elektronicznych z odzyskiem energii: Przed podłączeniem sieci/ wyjścia AC do sieci publicznej należy koniecznie sprawdzić, czy praca tego urządzenia jest dozwolona w miejscu przeznaczenia i czy wymagana jest instalacja sprzętu monitorującego. ELR 9000 posiada certyfikat CE i jest zgodny z surowymi normami EN 50160 i EN 60950.

Przygotowanie i podłączenie do sieci (AC)

Podłączenie sieciowe elektronicznego obciążenia regenerującego energię odbywa się poprzez dołączoną 4- lub 5-biegunową wtyczkę z tyłu urządzenia. Ponadto okablowanie złącza musi być co najmniej 3-przewodowe lub w niektórych modelach 4 lub 5-przewodowe o odpowiednim przekroju i długości. Aby podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej, należy przestrzegać kilku ważnych punktów:

  • Podłączenie do sieci prądu zmiennego może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
  • Przekrój kabla musi być odpowiedni dla maksymalnego prądu wejściowego/wyjściowego urządzenia (patrz tabela poniżej).
  • Przed podłączeniem złącza wejściowego należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone za pomocą przełącznika zasilania.
  • Należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie przepisy dotyczące eksploatacji i podłączenia do sieci publicznej oraz że spełnione zostały wszystkie niezbędne warunki.

Urządzenie jest dostarczane z wtyczką 4- lub 5-pinową. W zależności od mocy znamionowej modelu obciążenia, jest on podłączony do zasilacza 2Φ lub 3Φ, który musi być podłączony zgodnie z oznaczeniami na złączu i tabelą poniżej.

Następujące fazy są wymagane dla przyłącza sieciowego (Φ)

W zestawie znajdują się zarówno ELR 9000 3U, jak i ELR 9000 3U HP.

L1L1L2L2L3L3PE
Moc znamionowaØlmaxØlmaxØlmaxØ
5 kW1,5 mm213.2 A1,5 mm213.2 Ato samo
10 kW2,5 mm223 A2,5 mm216 A2,5 mm223 Ato samo
10 kW2,5 mm223 A2,5 mm223 A2,5 mm223 Ato samo

Tabela: Fazy wymagane do podłączenia do sieci zasilającej ELR 9000 3U HP

L1L1L2L2L3L3
Moc nominalnaØlmaxØlmaxØlmax
3100 WAWG 1416 AAWG 1416 A
6200 WAWG 1328 AAWG 1316 AAWG 1328 A
9300 WAWG 1328 AAWG 1328 AAWG 1328 A

Tabela: Maksymalny prąd znamionowy i minimalny przekrój poprzeczny ELR 9000 3U

Dostarczona wtyczka może przyjąć końcówki przewodów do 4 mm². Wiadomo, że im dłuższy przewód łączący, tym większe straty napięcia z powodu rezystancji przewodu. Jeżeli strata napięcia jest zbyt duża, obciążenie może spowodować błąd niskiego napięcia. Dlatego przewody zasilające powinny być możliwie jak najkrótsze. Rysunek 5 przedstawia przykład kabla przyłączeniowego do sieci.

Rysunek 4: Kabel przyłączeniowy zasilania ELR 9000 3U HP

Rysunek 5: Kabel przyłączeniowy zasilania ELR 9000 3U

Odniesienie do tłumaczenia

Tłumaczenie tej strony jest wykonywane za pomocą sztucznej inteligencji. Dlatego przepraszamy za wszelkie błędy i niedociągnięcia językowe. Algorytmy językowe są stale udoskonalane.

Zamknij