Jakość wymaga odpowiedzialności

Zarządzanie i niezawodne zabezpieczenie jakości

Zarządzanie jakością

Certyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015
oraz DIN EN ISO 14001:2015

Centrala EA Elektro-Automatik posiada od 1998 roku certyfikat ISO. Planowe monitorowanie i powtarzane audyty pomagają zapewnić, że nasz system zarządzania jakością jest zawsze aktualny.

Norma ISO 9001:2015 oznacza najwyższą możliwą jakość produktu, ponieważ gwarantuje ujednolicone wymagania dla systemu zarządzania jakością, a jednocześnie podlega ciągłemu procesowi optymalizacji.

Aby sprostać uznanym na całym świecie standardom skutecznego zarządzania środowiskiem, poddaliśmy naszą firmę również certyfikacji według normy ISO 14001:2015 i bierzemy odpowiedzialność za nasze środowisko i przyszłe pokolenia.

W silnej wspólnocie

Ponieważ liczy się jakość

Ökoprofit

Jako wielokrotnie nagradzana firma eko-profit, stale poszerzamy nasze ekologiczne zaangażowanie.

Ochrona klimatu

Cenimy firmy partnerskie, które prowadzą działalność neutralną dla klimatu i działają w sposób zrównoważony.