Naleving van sancties

2 augustus 2022

Naleving van sancties

Beste zakenpartners,

Met deze brief willen wij u informeren dat de producten van EA Elektro-Automatik in belangrijke mate getroffen kunnen worden door de EU-sancties tegen Rusland en in het bijzonder op grond van bijlage XVI van Verordening (EU) nr. 833/2014, art. 3f para. 1 Verordening en bijlage XXIII van Verordening (EU) nr. 833/2014, art. 3 duodecies, lid. 1 VO, herfst. Zo kan het verboden zijn onze producten direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen of uit te voeren naar Rusland of voor gebruik in Rusland. Hetzelfde geldt voor Belarus uit hoofde van Verordening (EG) nr. 765/2006.

Niet alleen de EA Elektro-Automatik Groep, maar elk bedrijf dat EA Elektro-Automatik producten distribueert, kan aan de voornoemde sancties worden onderworpen. Deze brief is bedoeld om u en uw onderneming te beschermen tegen het schenden van de bovengenoemde sancties en daarmee uzelf bloot te stellen aan aanzienlijke juridische gevolgen. Zorg er daarom voor dat u geen EA Elektro-Automatik producten levert aan Rusland, Wit-Rusland of de door Rusland bezette gebieden.

Wij willen hier benadrukken dat niet alleen rechtstreekse levering aan Rusland/Belarus, maar ook levering via derde landen, met name via zogenaamde niet-EU-landen zoals de Republiek Armenië, de Republiek Kazachstan en de Republiek Kirgizië, verboden kan zijn. Een dergelijke levering kan worden beschouwd als het omzeilen van de bestaande sancties en is in dezelfde mate onderworpen aan sancties.

Informeert u uw klanten ook over de verregaande sancties die voor EA Elektro-Automatik – producten bestaan. U mag de downloadbare sollicitatiebrief gebruiken.

Wij wijzen u erop dat EA Elektro-Automatik geen aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele gevolgen indien u of uw bedrijf zich niet aan de bovenstaande sancties houdt.

Wij danken u voor uw begrip en steun en zien uit naar een verdere goede en vertrouwensvolle samenwerking.