Zgodność z sankcjami

2 sierpnia 2022 r.

Zgodność z sankcjami

Drodzy partnerzy biznesowi,

Niniejszym pismem pragniemy poinformować, że produkty EA Elektro-Automatik mogą być w dużej mierze dotknięte sankcjami UE wobec Rosji, a w szczególności na podstawie załącznika XVI rozporządzenia (UE) nr 833/2014, art. 3f par. 1 Rozporządzenia oraz załącznik XXIII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014, art. 3k par. 1 VO, jesień. Dlatego też sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub eksport naszych produktów bezpośrednio lub pośrednio do Rosji lub do użytku w Rosji może być zabronione. To samo dotyczy Białorusi na mocy rozporządzenia (WE) nr 765/2006.

Nie tylko Grupa EA Elektro-Automatik, ale każda firma dystrybuująca produkty EA Elektro-Automatik może podlegać powyższym sankcjom. Niniejsze pismo ma na celu ochronę Państwa i Państwa firmy przed naruszeniem wyżej wymienionych sankcji i tym samym narażeniem się na istotne konsekwencje prawne. Dlatego prosimy o upewnienie się, że żadne produkty EA Elektro-Automatik nie są dostarczane przez Państwa do Rosji, Białorusi lub na tereny okupowane przez Rosję.

Pragniemy tu podkreślić, że zabroniona może być nie tylko bezpośrednia dostawa do Rosji/Białorusi, ale również dostawa przez kraje trzecie, w szczególności przez tzw. kraje spoza UE, takie jak Republika Armenii, Republika Kazachstanu i Republika Kirgiska. Taka dostawa może być uznana za obejście obowiązujących sankcji i podlega sankcjom w takim samym zakresie.

Prosimy również o poinformowanie swoich klientów o daleko idących sankcjach, które istnieją dla produktów EA Elektro-Automatik -. Zachęcamy do skorzystania z listu motywacyjnego do pobrania.

Proszę pamiętać, że EA Elektro-Automatik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, jeśli Państwo lub Państwa firma nie zastosuje się do powyższych sankcji.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie oraz liczymy na dalszą dobrą i pełną zaufania współpracę.