Gerätemontage

Montaż podzespołów

Badanie urządzeń

Zanim urządzenia opuszczą nasz zakład, są gruntownie testowane: Najpierw urządzenie jest kalibrowane, a następnie testowane są wszystkie jego funkcje. Należą do nich na przykład tętnienia wyjściowe, stabilność i dokładność prądu i napięcia oraz czasy ustalania. Aby zweryfikować środki bezpieczeństwa, każde urządzenie jest poddawane testowi bezpieczeństwa.

W kolejnym teście wytrzymałościowym, urządzenia muszą wykazać, że utrzymują swoje parametry zgodnie ze specyfikacją nawet przy obciążeniu granicznym. Na życzenie klienta, jeśli wymaga tego aplikacja, na końcu może zostać przeprowadzona zarejestrowana kalibracja. Zanim produkt zostanie wysłany, test końcowy zapewnia, że wartości nie uległy zmianie po teście wytrzymałościowym i że wszystkie parametry nadal mieszczą się w granicach specyfikacji.